Ekologika jest terenową grą ekologiczną, której założenia wyrastają z idei poszanowania i ochrony natury, odpowiedzialnego konsumpcjonizmu, zrównoważonego rozwoju oraz edukacji ekologicznej.

Wydarzenie inaugurujące Ekologikę odbędzie się w Leśnym Arboretum 19 sierpnia br. o godz.11:00.

Gra łączy typowe dla gry terenowej elementy takie jak: poszukiwanie punktów w przestrzeni, rozwiązywanie zagadek oraz naukę przez zabawę z  nowoczesnymi mediami cyfrowymi, takimi jak: Internet, technika filmowania 360 stopni oraz pozycjonowanie GPS.

Gra mobilizuje do udziału takie zdolności uczestników jak: spostrzegawczość, uwagę, orientację w terenie oraz wyobraźnię. Ekologika uwrażliwia na piękno przyrody, zwraca uwagę na fascynujący świat fauny i flory, uczy sztuki fotografowania dzikich zwierząt, szacunku do środowiska i proekologicznych postaw, takich jak dbanie o czystość w lesie.

Ekologika jest grą opracowaną i zrealizowaną przez BLIK – Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Nowych Mediów bezpłatnie i w formule pro publico bono (dla dobra publicznego) przez członków stowarzyszenia przy wykorzystaniu własnego czasu i zdolności. Autorem scenariusza gry jest fotograf i działacz społeczny Paweł Staszak, za stronę internetową gry odpowiedzialny jest grafik – Konrad Stępień, za zdjęcia do filmu i montaż – Marek Pacek, a za logistykę – Kamil Mordasewicz.

Partnerami wspierającymi grę są: Nadleśnictwo Kudypy, firma Mir-Wit z Olsztyna oraz osoby prywatne.

Uczestnicy

Uczestnikami gry mogą być:

  • Osoby powyżej 18 roku życia,
  • dzieci i młodzież (7-18 lat) bez wskazanego konkretnego miejsca zamieszkania ze względu na interaktywność gry opartej na dedykowanej stronie www. Możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży do lat 18 jest uzależnione od uznania i przestrzegania przepisów prawa stanowiących o minimalnym wieku wymaganego do posiadania konta poczty elektronicznej przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, akceptacji i przestrzegania regulaminu gry oraz znajdowania się pod opieką osób dorosłych takich jak rodzice lub opiekunowie prawni.

Miejsce rozgrywania gry

Miejscem rozgrywania gry są w 2017 roku tereny leśne Nadleśnictwa Kudypy. Ekologika rozgrywa się na specjalnie przygotowanej ścieżce, na której rozlokowane są punkty z zadaniami do rozwiązania dla uczestników. Ścieżka liczy 3,5 kilometra i położona jest nieopodal Leśnego Arboretum w Kudypach.

Istotnym elementem gry jest dedykowana strona internetowa stworzona pod adresem www.blik.org.pl/ekologika, dostępna dla uczestników z obszaru regionu, całej Polski i świata. Dzięki interaktywności zamieszczonych na niej materiałów w postaci fotografii, filmów wideo oraz opisów każdy zainteresowany grą uczestnik po zarejestrowaniu się na stronie internetowej przy pomocy e-maila i przypisanego mu pseudonimu będzie mógł uczestniczyć w niej z każdego zakątka globu.

Zasady gry

Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy. Pierwsza z nich to osoby mogące przyjechać osobiście do Kudyp. Druga z nich to osoby nie mogące przyjechać i rozgrywający grę wirtualnie, do czego została stworzona specjalna strona internetowa.

Zasady gry dla uczestników przyjezdnych

Aby wziąć udział w grze, uczestnik musi być pełnoletni. Jeśli nie jest, może wziąć udział w grze jedynie z osobą dorosłą. Uczestnik wypełnia formularz udziału w grze i akceptuje jej regulamin.

Do udziału w grze niezbędny jest telefon z dostępem do Internetu.  Grę można przejść na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest użycie orientacyjnej mapy znajdującej się na tej stronie. Drugim z nich jest użycie lokalizacji GPS i posługiwanie się współrzędnymi punktów, do których należy dotrzeć by rozwiązać zadania przy pomocy Mapy Google dostępnej pod adresem: tiny.pl/gj7xr

Celem gry jest przejście ścieżki Ekologiki, na której znajdują się punkty z zadaniami. Wszystkie zadania znajdują się na stronie internetowej www.blik.org.pl/ekologika. Należą do nich między innymi: odczytanie słów z tablic i ułożenie ich w poprawny szyk, znalezienie tablic z literami na drzewach, obejrzenie krótkich filmów edukacyjnych w technice 360 stopni i odpowiedzi na zawarte w nich pytania.  By zapisywać rozwiązania zadań, przyda się do tego kartka i długopis lub notatnik w telefonie.

Dla pierwszych 30 osób, które prawidłowo rozwiążą zadania przygotowane są nagrody: 30 bezpłatnych biletów do ogrodu botanicznego „Arboretum” oraz upominki. Aby odebrać bilety i upominki należy w kasie „Arboretum” okazać prawidłowe rozwiązania zadań.

Zasady gry dla uczestników NIE przyjezdnych

Aby wziąć udział w grze należy wypełnić formularz udziału w grze. Do udziału w grze niezbędny jest dostęp do Internetu. Celem gry jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania w każdym z czterech filmów. Dla pierwszych 30 osób, które udzielą prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania przygotowane są nagrody: 30 upominków. Losowanie upominków odbędzie się: 1.10.2017 (15 upominków) oraz 7 lipca 2018 (15 upominków), a zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej przy pomocy poczty elektronicznej. Aby wziąć udział w losowaniu upominków należy przesłać na adres kontakt@ekologika.org.pl dane niezbędne do przekazania upominku zawierające: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz załączoną klauzulę: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do losowania nagrody rzeczowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Podmioty wspierające

Do przeprowadzenia ekologicznej gry terenowej i jej urozmaicenia oprócz osób tworzących BLIK – Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Nowych Mediów operujących biegle technikami tworzenia interaktywnych stron internetowych, realizacją wideo, montażu, fotografią oraz promocji wydarzenia zaangażowane będą takie podmioty wspierające jak: Nadleśnictwo Kudypy, autoryzowany dealer Toyoty firma Mir-Wit z Olsztyna,  oraz osoby prywatne, między innymi fotograf przyrody Marcin Nadolski, aktorzy-amatorzy:  Paulina Mikołajczyk, Filip Mordasewicz, Kamil Mordasewicz, Karolina Więcek.

Rozwój projektu „Ekologika”

Istotą podejmowania działań z zakresu upowszechniania wiedzy o ekologii zawartego
w projekcie „Ekologika” jest co roczne zwiększanie zasięgu przedsięwzięcia i obejmowanie nim kolejnych terenów zielonych, mieszkańców i zarządców osiedli, docieranie do coraz większej liczby odbiorców oraz angażowanie w jego realizację nowych podmiotów wspierających, takich jak: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, stowarzyszenia, media, sponsorów oraz osoby prywatne. Plan projektu jest rozwojowy i  zakłada jego kontynuację na przyszłe lata.