Festiwal Filozofii odbędzie się po raz ósmy. Tym razem tematem festiwalu jest „Filozofia i Sztuka”. W programie są m.in. dyskusje, wystawa fotografii czy koncert.

Festiwal rozpocznie się 3 września. Tego dnia odbędą się pierwsze wykłady i obrady plenarne. Naukowcy będą rozmawiać w sekcjach: sztuka, osobowości, koncepty, osobliwości. W piątek (4 września) naukowcy będą dyskutować m.in. o filozoficznych aspektach kultury masowej czy literatury.

W ramach inicjatywy, w galerii BWA Olsztyn odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony zadaniom i wartościom fotografii współczesnej.

– Zdarza się, że z jednej strony filozofię traktuje się jako swoistą sztukę myślenia. Jej kunszt identyfikuje się wówczas z wysiłkiem formułowania problemów, inicjowania sporów, poszukiwania oryginalnych rozstrzygnięć. W ich wyniku świat staje się zrozumiały, wielowymiarowy i sensowny – zapowiadają organizatorzy.

Więcej o festiwalu: http://festiwal.ph-f.org/