Odseparowana czy wspólna? Asfaltowa czy utwardzona? Na takie między innymi pytania mieszkańcy będą mieli okazję odpowiedzieć w najbliższych tygodniach. Ruszyła akcja ankietowa na temat założeń przyszłej trasy pieszo-rowerowej nad rzeką Łyną.

Zwycięski projekt zeszłorocznego Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego nabiera powoli kształtów. Ratusz zapowiada, że dokumentacja i pozwolenia będą gotowe do końca kwietnia. Tymczasem wnioskodawcy ze stowarzyszeń Wizja Lokalna i Forum Rozwoju Olsztyna, już teraz postanowili zapytać mieszkańców o zdanie.

– Składając w zeszłym roku projekt Łynostrady celowo nie definiowaliśmy jego parametrów. Chcieliśmy by inicjatywa ta była do końca obywatelska. Dzięki akcji ankietowej i późniejszym konsultacjom, każdy może mieć wpływ na koncepcję zagospodarowania terenów nad Łyną – przekonuje Paweł Klonowski ze stowarzyszenia Wizja Lokalna.

W zapowiadanej ankiecie mieszkańcy znajdą pytania o charakter tras, umiejscowienie względem rzeki, sposób odseparowania, rodzaj nawierzchni, sposób oświetlenia i rodzaje infrastruktury dodatkowej.

– Akcja ankietowa potrwa do końca lutego, następnie wyniki przekazane zostaną projektantowi trasy, wyłonionemu już zresztą przez Urząd Miasta. Kolejnym etapem działań będą konsultacje społeczne, które wspólnie z miejskimi urzędnikami, będziemy chcieli przeprowadzić po zakończeniu wstępnych prac projektowych – mówi Rafał Ostoja-Lniski, koordynator badań.

Inicjatorzy projektu Łynostrada proszą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji wśród mieszkańców. Ankietę wypełnić można raz. Na bazie wyników przygotowany zostanie raport, który wskazać ma projektantowi tras kierunek prac.

Ankieta dostępna jest pod adresem: www.ebadania.pl/39a7c4d92c1da2bd