ad4d932e-7ad0-498d-9175-95a92921d6c2

Warmia i Mazury mają jeden z największych udziałów odnawialnych źródeł energii. W 2012 roku energia produkowana z natury stanowiła ponad 70% ogółu energii elektrycznej produkowanej w regionie. Jednak w skali kraju to cały czas zbyt mało.

 

Kto nie chciałby płacić mniej za prąd, albo nie martwić się już wysokim rachunkiem za ogrzewanie? Chętnych na pewno jest wielu. Jednak same chęci nie wystarczą. Trzeba zacząć działać i wykorzystywać do tego celu naturę. Wydaje się proste i takie też jest. Panele fotowoltaiczne zmieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Dzięki umieszczeniu ich na dachu budynku zaopatrujemy się w darmowy prąd, który można wykorzystać m.in. do ogrzewania wody czy pomieszczeń. Wykorzystując słońce jako naturalny i darmowy „grzejnik” dbamy o środowisko naturalne oraz o czystość powietrza. Energia ze słońca pozwala uzyskać prąd bez ingerencji w naturę, bez hałasu oraz bez emisji zanieczyszczeń.

 

Pozyskując energię ze słońca przyczyniamy się do spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest to szczególnie istotne  na Warmii i Mazurach, gdzie prawie 50% terenu województwa stanowią obszary prawnie chronione. Unikatowe w skali kraju i Europy walory krajobrazowe i przyrodnicze zasługują na szczególną uwagę i dbałość. Przyczynić się do tego mogą inwestycję znacznie ograniczające wytwarzanie prądu metodą tradycyjną na rzecz energii słonecznej.

 

Zastosowanie energooszczędnych technologii i wprowadzania systemów zarządzania energią ważne jest w każdym aspekcie funkcjonowania, od domów mieszkalnych, przez budynki użyteczności publicznej, na dużych fabrykach kończąc. Wprowadzenie ekologicznych systemów wytwarzania i wykorzystywania energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych wpłynie znacząco na redukcję kosztów ich funkcjonowania, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie ich konkurencyjności.

 

Do 2020 roku Polska ma obowiązek przejść częściowo na odnawialne źródła energii. Wsparcie inwestycji wykorzystujących takie źródła do produkcji energii elektrycznej jest kluczowym priorytetem województwa warmińsko-mazurskiego. Efektywność energetyczna jest jednym z filarów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji: http://www.wfosigw.olsztyn.pl/index.php?art_id=57&sp=1

        „Publikację dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie”.