Kilka miesięcy temu zgłosiła się do nas p. Kamila, która pracowała nad badaniem dotyczącym zielonego Olsztyna. Teraz prezentuje swoje wyniki! Zobaczcie, jak olsztyniacy odpowiadali na tematy związane z zielenią w Olsztynie!

Badanie zostało przeprowadzone w ramach realizacji pracy magisterskiej pt. „Wybrane problemy projektowania i rewitalizacji terenów zieleni miejskiej Olsztyna w świetle zastosowań innowacyjnych metod GIS’u partycypacyjnego”. W badaniu wzięło udział 254 osoby.

Z całym raportem możecie zapoznać się tutaj: GEOANKIETA – WYNIKI

„Co ogólnie zmienił(a)by Pan(i) w terenach zieleni w Olsztynie?”. Najwięcej respondentów zwróciło uwagę przy tym pytaniu na na poprawę infrastruktury komunikacji pieszo-rowerowej (74,1% osób) oraz poprawę pielęgnacji zieleni (70,4%). Nieco ponad 60% badanych uważa, że należy wykazać większą dbałość o wyposażenie terenów zieleni. Za powiększeniem obszaru terenów zieleni głosowało ponad 57% ankietowanych. Niespełna połowa respondentów zwróciła uwagę na zwiększenie różnorodności nasadzeń i kompozycji roślinnych, polepszenie dostępności terenów zieleni dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych oraz wprowadzenie nowego wyposażenia. Ponadto 37% badanych uważa, że w Olsztynie powinno się wprowadzać więcej zieleni sezonowej, a 30% osób zauważa problem braku bezpieczeństwa.

rycina

Na podstawie wyników Kamila sformułowała ogólne wytyczne projektowe (w skali całego miasta), które dotyczą m.in. poprawy infrastruktury komunikacji pieszo-rowerowej (zwłaszcza przy ul.
Partyzantów, ul. Kościuszki, al. Piłsudskiego), większą dbałość o zieleń (wyposażenie tereni zieleni, nasadzenia kompensacyjne), zmniejszenie wycinek drzew i krzewów, realizację wybiegów dla psów,  jeszcze większego wykorzystania potencjału jezior w mieście, np. Jez. Kortowskiego i Skanda oraz rzeki Łyny czy poprawę jakości przestrzeni w centrum, okolicach dworca czy ul. Partyzantów.